Het Idee

WouwikbouW
Is voor kinderen en jongeren met ideeën, plannen en dromen.

WouwikbouW
Is voor kinderen en jongeren die een extra steuntje kunnen gebruiken wat betreft hun zelfvertrouwen.

WouwikbouW
 Heeft een positieve insteek en is tegelijk een project waar kinderen en jongeren veel verschillende ervaringen kunnen opdoen.

Wat WouwikbouW een sterk project maakt

Het idee van het kind of de jongere is het uitgangspunt. Ik neem de tijd om te luisteren en te begrijpen wat het kind bedoelt en wat het precies wil. Ik vind het belangrijk dat er echt zelf gebouwd wordt. Ik zal eerder schroeven aangeven als het bouwen overnemen. Ik sta voor respectvol samenwerken: Naast kinderen/jongeren staan, meedenken, goed overleggen, zoeken naar mogelijkheden en ideeën serieus nemen. We maken samen plakboek waarin het hele project wordt vastgelegd: alle tekeningen, foto’s, stappen en avonturen worden verzameld. (Zo kan er achteraf gereflecteerd worden op de ervaringen die tijdens het bouwen zijn opgedaan.)

Denken vanuit de mogelijkheden, kansen en talenten van kinderen. Een mooi filmpje:

Ik werk op project basis. Het project is afgerond als er een afgerond resultaat is.

 


|Philippine Tjalma 06-33926596|