Gezinscoaching

Gesprekken met ouders
Loopt u in de opvoeding van je kind/puber tegen twijfels, onzekerheden of problemen aan? Ik onderzoek samen met u naar manieren van opvoeden die passen bij ouder en kind.

Gesprekken met het hele gezin
Soms lijkt elke interactie in een gezin op een ruzie uit te lopen. Ik help jullie als gezinsleden naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Goed begrip en regels en grenzen kunnen heel goed naast elkaar bestaan.

Geweldloos Verzet in gezinnen
In sommige gezinnen zijn de machtsverhoudingen tussen ouders en kind flink verstoord. Door de vele gedragsproblemen verlies je als ouders de grip op de opvoeding en sta je met lege handen. Als opvoed adviezen die gebruik maken van oude opvoedmethode als belonen en straffen niet aan slaan, wat dan?

Ik heb in 2009 kennis gemaakt met de theorie/methode geweldloos verzet (ontwikkeld door Haim Omer). Deze methode biedt een alternatief dat goed bruikbaar blijkt.

Het belangrijkste uitgangspunt van geweldloos verzet is dat het tussen ouder en kind niet gaat over winnen of verliezen. In plaats van een autoriteit op basis van straffen en belonen word je als ouder uitgenodigd om een nieuwe vorm van autoriteit aan te leren. Deze is gericht op de-escalatie, hernemen van uw positie en herstel van de relatie met uw kind.

Meer weten over gezinscoaching?


|Philippine Tjalma 06-33926596|